Desdemona Takagi

The Right-Hand Woman to Hamilton's Right-Hand Man

Description:

Desdemona Takagi

Argent DarthKrzysztof